ΕΝΕΗΜΠΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ

Διεύθυνση:
Λεωφόρος Κηφισίας 209
Τ.Κ. 15124 – Μαρούσι

Επικοινωνία:
Τηλ.: 210 8094790
Email: info@enable.gr